ราคาหลักทรัพย์

ราคาล่าสุด ปรับปรุงเมื่อ: 26 มิ.ย. 2560 16:39
ราคาล่าสุด

69.50 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.25 (0.36%)

ปริมาณ (หุ้น)

3,491,500

รางวัลแห่งความสำเร็จ

 • 100 Sustainability Stock Index 2014-2015
  PTTGC ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 100 บริษัทชั้นนำระดับโลกจาก The Global Compact ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่กับ การสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
 • Dow Jones Sustainability Indices
  PTTGC ได้รับการจัดอันดับจาก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) - World Members ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็น 1 ใน 10 บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก ประจำปี 2559
 • Best Managed Company In Asia
  PTTGC ได้รับรางวัล Best Managed Company - Oil / Gas / Chemicals / Petrochemicals in Asia, Overall Award 2015 จาก EUROMONEY
 • อันดับความน่าเชื่อถือ
 • Baa2
 • BBB
 • AA(th)